Inici Patinatge Modalitats de Patinatge Patinatge Individual
 

Patinatge Individual

La competició de patinatge lliure consisteix en un programa curt i un programa llarg, que contribueixen un 25% i un 75% respectivament a la puntuació final.

En el programa curt s'han de realitzar 6 elements obligatoris: salts, girs -piruetas de múltiples rotaciones- i treball de peus. Aquests elements només es poden intentar una vegada. En el programa llarg el nombre màxim d'elements d'un tipus no està regulat, sempre que no es repeteixin. S'ha d'incloure un cert nombre de girs i salts; Aquests poden ser simples, si només es fa un salt, o s'usa un sol peu i posició en els girs o combinats, enllaçant múltiples salts o, en el cas dels girs, amb canvis de peu i / o posició. També és obligatori fer dues seqüències de passos. El programa rep dues notes: El mèrit tècnic, valorant la varietat i dificultat dels elements, i la impressió artística, que puntua l'execució harmònica dels elements reflectint en la interpretació el caràcter de la música

Accions del document